Point up

Home

Сэлбийн хурдны замын талбайн солбилцлыг баталлаа
Untitled-1

Засгийн газрын хуралдаанаар өчигдөр 20 асуудал хэлэлцэн баталсны нэг нь “Гудамж” төслийн хүрээнд баригдах Сэлбийн хурдны замтай холбоотой чухал шийдвэр байв.
Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичигт уялдуулан “Гудамж” төслийн хүрээнд баригдах Сэлбийн хурдны замын талбайн солбилцлыг хавсралтаар баталлаа.

Дэлгэрэнгүй

Video channel